Κεντρική Επαγγελματίες Επείγοντα Ειδησεογραφία Εκδηλώσεις Βιβλιοθήκη Gallery Αγορές Εργασία Ερωτήσεις Επικοινωνία
 Home Page Προσφορά και Ζήτηση εργασίας
Yποψήφιοι:
Αναζήτηση εργασίας
Καταχώρηση στοιχείων
Εργοδότες:
Αναζήτηση εργαζομένων
Καταχώρηση στοιχείων
Αυτοαπασχολούμενοι:
Αναζήτηση αυτοαπασχολούμενων
Καταχώρηση στοιχείων

Στοιχεία Αυτοαπασχολούμενου - Προσθήκη
Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται για την καταχώρηση στοιχείων των αυτοαπασχολούμενων. Τα πεδία με την ένδειξη (*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Όλα τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά, προτείνεται όμως να συμπληρωθούν για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα του αυτοαπασχολούμενου, των γνώσεων και των ικανοτήτων του.
Η καταχώρηση των στοιχείων σημαίνει την αποδοχή των όρων υποβολής βιογραφικών.

Στοιχεία Αυτοαπασχολούμενου
Ονοματεπώνυμο * Όνομα Πατρός *
Κατηγορία / Επάγγελμα *
Φύλλο Ημερομηνία γεννήσεως
Τηλέφωνο e-mail
Διεύθυνση
Άδεια οδήγησης δικύκλου Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
Γραμματικές γνώσεις
Ξένη γλώσσα (1) Πολύ καλά | Καλά | Μέτρια
Ξένη γλώσσα (2) Πολύ καλά | Καλά | Μέτρια
Ξένη γλώσσα (3) Πολύ καλά | Καλά | Μέτρια
Ξένη γλώσσα (4) Πολύ καλά | Καλά | Μέτρια
Τίτλοι πτυχίων
Μεταπτυχιακά
Άλλου είδους σπουδές
Προϋπηρεσία
(Εταιρεία, Θέση - καθήκοντα, Περίοδος)
Άλλα στοιχεία βιογραφικού
Διαθέσιμος/η να ταξιδέψει αν χρειαστεί
Διάβασα και αποδέχομαι του όρους υποβολής και καταχώρησης των στοιχείων μου

[ About ] - [ Contact ] - [ Site Map ] - [ Privacy Policy ] - [ Disclaimer ]

Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006» - Άξονας 7 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού.

Designed & Developed by: